O Fundacji

MediSzczecin to organizacja, która wspiera lokalną branżę medycyny komercyjnej w niezbędną specjalistyczną wiedzę zarówno dla właścicieli i menadżerów placówek medycznej, ale też pracowników recepcji, marketingu, administracji. Poprzez prelekcje, szkolenia i warsztaty pracownicy placówek medycznych mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji, wymiany doświadczeń i integracji.

Wszystkie te zadania mają na celu działanie branży z jeszcze lepszą jakością, a najlepsza jakość to również mocno konkurencyjny region.

Celami Fundacji są:

  1. Organizowanie, wspomaganie i promowanie wydarzeń i inicjatyw w zakresie rozwoju nauki, technik i technologii stosowanych w medycynie,
  2. Wspomaganie integracji środowiska medycznego,
  3. Wspomaganie i promowanie inicjatyw prozdrowotnych,
  4. Wspomaganie edukacji z zakresu medycyny, prawa medycznego i związanego z medycyną oraz zarządzania i dozwolonych działań promocyjnych i marketingowych, oraz innych działań wspomagających działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia komercyjnej działalności medycznej,
  5. Promowanie pozasądowych form rozwiązywania sporów między środowiskiem medycznym a pacjentami,
  6. Wspomaganie edukacji i zdobywania praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie medycyny przez młodzież szkolną, studentów, stażystów, praktykantów i rezydentów, jaki i lekarzy,
  7. Prowadzenie działań wspomagających turystykę medyczną,
  8. Wspomaganie rozwoju działalności kulturalnej (w tym sztuki) i regionalnej,
  9. Prowadzenie działań promujących region zachodniopomorski.

Statut Fundacji MediSzczecin

Sprawozdanie z działalności Fundacji MediSzczecin w roku 2022